udvikling-af-ledere

Udviklingsforløb for ledere og for lederteams

Styrk dit lederskab ved at udvikle både dine faglige og dine personlige kompetencer

Det er et spændende og krævende job at være leder. Mængden af ledelsesudfordringer er øget i både omfang, hastighed og kompleksitet. Mange ledere har et stærkt netværk, som de derfor kan sparre med og læne sig ind i. Det er dog ikke alt, man ønsker at drøfte her. Derfor står man som leder typisk alene med afgørende beslutninger. Beslutninger som rækker ind i både egen lederrolle og i relationerne til de mennesker, som ens beslutninger berører. Her er det vigtigt af få hjælp til refleksion og afsøgning af nye handlemuligheder.

Ofte befinder man sig dog et godt sted i sin lederkarriere. Man trives i rollen og er i en sund udvikling, men ønsker at inddrage nye perspektiver, udvikle sin karriere til næste niveau og udfordre sig selv på nye måder. Hertil har man brug for mere afklaring og en struktureret tilgang til at sikre sin fortsatte vækst og udvikling.

Vi tilbyder udviklings-, mentor-, sparrings- og coachingforløb, der struktureres og målrettes efter den enkelte leders behov. Det kan f.eks. forløb der retter sig mod: Trivsel, forandringer, karrierevalg, stresshåndtering, samarbejde, personlig udvikling, konflikthåndtering, robusthed, potentialer, kommunikation, personligt mod, ny rolle, motivation, arbejdsglæde m.m. Vores faglige tilgang er systemisk.

Lederforløb følger en afstemt struktur med personlige mål, der styrker den enkelte og skaber fremdrift både personligt og fagligt.

Et forløb består af et indledende møde, hvor vi sammen bliver skarpe på ønsker, udfordringer og mål. Herefter følger minimum 5 udviklingssamtaler. 

Vi tilbyder såvel individuel lederudvikling som udviklingsforløb for lederteams.

Kontakt os gerne for at høre hvordan et forløb kunne se ud for dig og din organisation.

Eksempler på professionel hjælp til ledere

At holde sig i udvikling som leder

At passe på sig selv i lederrollen

At forbedre performance

At være ny i lederrollen

At trives i rollen som leder

At håndtere konflikter konstruktivt

At styrke processer for medarbejderinddragelse og empowerment

At have mod til at træffe upopulære beslutninger

At skabe fælles commitment i ledergruppen

At være i krydspres – f.eks. mellem bestyrelse og medarbejdere

Lederudvikling

Gå modigt og styrket fremtiden i møde

At skabe et fortroligt sparringsrum for ledelse, hvor der er højt til loftet, og hvor man tør at være personlig på en fagligt udfordrende og empatisk måde, er noget vi har god erfaring med. Det er vigtigt, at der i en sådan proces er tillid og tryghed, og at der er fokus både på din faglige og din personlige udvikling. Bl.a. gennem brug af uddannelse i executive ledercoaching vil vi gennem en undersøgende og målrettet proces, hjælpe dig med at nå de faglige og personlige mål, som er vigtige for dig som leder og som menneske. Dette for at du kan leve et helt liv, hvor du udvikles og trives, og hvor du handler aktivt på dine udfordringer. 

Vi tilbyder både individuelle mentor-, sparrings- og coachingforløb og forløb målrettet lederteams. Herunder udvikling af high performance teams.