Udvikling af specialister

Udnyt dit potentiale og få nye kompetencer til at handle

Specialister er dem der får tingene til at ske. Det er dem der hele tiden eksekverer på vigtige opgaver på deres unikke arbejdsområde. De tilpasser sig organisationen, går fagligt i dybden og forsøger at holde et konstant højt tempo og et skarpt fokus på opgaven.

Udfordringer for specialister opstår sjældent i dybden af deres store faglighed. Den opstår typisk i bredden. Den opstår f.eks. når kompleksiteten i opgavetyperne breder sig ud, når hastigheden øges, når kommunikationen omkring opgaverne bliver mere omfattende, når der er stigende krav til personlige kompetencer og når jobfunktioner eller arbejdsopgaver pludseligt ændrer sig. Den øgede kompleksitet og omskiftelighed i tiden er for mange overvældende og kan risikere at ende i udbrændthed, mangel på motivation, frustration, samarbejdsproblemer m.v. Dette hvis der ikke gribes ind i tide.

Vi tilbyder specialister målrettede sparrings- og coachingforløb, der især har deres trivsel, deres faglige og personlige udvikling og deres arbejdsglæde i fokus. Et udviklingsforløb følger en afstemt struktur med personlige mål, der styrker den enkelte og skaber fremdrift både personligt og fagligt.

Et forløb består af et indledende møde, hvor vi sammen bliver skarpe på ønsker, udfordringer og mål. Herefter minimum 5 opfølgende udviklingssamtaler.

Kontakt os gerne for at høre hvordan et forløb kunne se ud for dig.  

Eksempler på professionel hjælp til specialister

At sikre den fortsatte udvikling i rollen som specialist

At sikre trivsel med aktive valg

At forbedre performance

At arbejde konstruktivt med en ny rolle eller nye arbejdsopgaver

At håndtere konflikter konstruktivt

At sikre motivation og arbejdsglæde

At lave en udviklingsplan for faglig eller personlig udvikling

Udvikling af specialister

En stærk organisation har stærke specialister

Man kan godt blive hjemmeblind og fanget af problemstillinger, som det faktisk er lettere at handle sig ud af, end man først tror. Andre gange har man blot brug for at få bredt perspektiverne ud for at kunne se klart. Vi har en bred erfaring med at arbejde målrettet med specialister. Dette bl.a. for at sikre at alle potentialer, personlige ønsker og al faglighed bliver bragt i spil og udviklet på en konstruktiv måde. Arbejdet rummer også de såkaldte “human skills”, der er med til at sikre det gode samarbejde, trivsel, fleksibilitet, arbejdsglæde og motivation m.m. Særligt har vi stor erfaring med udvikling af specialister i forhold til at tilpasse sig nye roller, krav og opgaver, efterhånden som de ændrer sig.